fbpx

Medisinstudent i Zanzibar

Ida er 22 år og har det siste året studert medisin på Aalborg universitet. Hun var på Zanzibar med Try Medics som en del av sin sommerferie, hvor hun hadde sykehuspraksis på tre forskjellige lokale sykehus. Ida har under oppholdet fulgt og observert legene på sykehusene, hvor hun samtidig har fått mulighet til å besøke forskjellige medisinske avdelinger. Den kliniske erfaringen hun tilegner seg får hun hovedsakelig gjennom observasjon av mentoren, som har oversikt og ansvar over pasientene, behandlingsformer og studentene fra Try Medics. Mentoren er med studentene hver dag under praksisen. De er erfarne leger som er flinke til å lære bort. 

Under sitt opphold på Zanzibar har Ida besøkt flere forskjellige avdelinger. Dette gir et bredt innblikk i hvordan de ulike medisinske feltene er, og på den måten kan man bli mer klar over hva som er ekstra spennende i forhold til hvilke retninger man vil gå i fremtiden. Siden de aller fleste leger spesialiserer seg kan det være flott å få innblikk i flere felter, slik at man kan bli sikrere på eget karrierevalg. 

Unik erfaring i Afrika med Try Medics

Erfaringene man kan få gjennom et opphold med Try Medics er vanskelige å anskaffe seg i Norge. En av grunnene til dette er fordi et tilbud som dette ikke finnes i det norske helsevesenet før senere i medisinutdanningen.

Det er likheter mellom det norske og afrikanske helsevesenet, men også store forskjeller. I Afrika er det spesielt mangelen på ressurser som gjør det annerledes. Man vil og støte på flere tropiske sykdommer man ikke har i Europa. Dette gjør at Try Medics kan arrangere et veldig spennende løp også for de som allerede studerer. Selv om det er store forskjeller mellom Afrika og Norge vil du møte på svært kompetente leger, sykepleiere, jordmødre og tannleger på sykehusene på Zanzibar. Det er dyktige fagfolk som brenner for det de gjør og ønsker å gjøre en forskjell på et sted det virkelig er nødvendig. Det er disse fagfolkene som vil være dine mentorer under et opphold med Try Medics.

Forskjellige mål med reisen

Uavhengig om du allerede studerer eller ikke vil du gjennom et opphold med Try Medics få relevant erfaring til forskjellige formål. Det er en selvfølge at de pre-studerende har et annet formål med reisen enn de som allerede er på sitt drømmestudie. For studenter er det for mange et mål å tilegne seg studierelevant erfaring som kan kobles med det man lærer teoretisk på studiet. I utgangspunkt følger du sykehuspersonale i deres daglige virke, som gir deg mulighet til å lære masse. Man kan også få tildelt oppgaver av mentor under tilsyn, avhengig av hvor langt du er kommet i utdanningen. Her er det viktig at man er bevist på egen kompetanse og ikke overskrider etiske retningslinjer. Det vil være en løpende dialog med mentor om hvilke oppgaver man kan påta seg. Dersom man allerede har kommet inn på drømmestudiet er det mange som ønsker å delta på et opphold for å et forsprang på studiene. 

Som pre-studerende er det mange som reiser for å tilegne seg relevant erfaring til søknadsprosesser (for nordmenn er dette for de som søker i utladet). Andre er usikre på om de i det hele tatt vil studere helsefag og benytter seg av praksisen for å få et innblikk i hva det vil si å jobbe innenfor det medisinske felt. Det kan være vanskelig å vite om man vil bruke mange år på skolebenken uten å ha noe innblikk i hva man egentlig skal studere. Mange finner ut av at de vil studere helsefag gjennom et opphold med Try Medics, men det er og mange som finner ut at helsefag ikke er riktig vei for dem. Dersom du er usikker på hva du vil studere er det en unik mulighet til å få kjenne på hva som er riktig for deg. 

Ved å delta på et opphold med Try Medics blir veien videre mye tydeligere for mange.

Felles opplevelser utenom praksisen

Uavhengig av hvorfor du er med på oppholdet, hvilken linje du går og hvilke avdelinger du er på har alle en ting felles: aktivitetene utenom praksisen. Aktivitetene gir deg mulighet til å oppleve destinasjonen. 

Velger du å reise til Zanzibar vil du i helgene ha mulighet til å delta på opplevelser og turer rundt på øya. Det vil også være mulighet for å reise til fastlandet og delta på en safari, hvor du får se de ville dyrene på savannen. Dersom du reiser til Uganda vil det også være mulig å dra på safari. I tillegg vil det være utflukter til hovedstaden Kampala og tur til elven Nilen. 

På begge destinasjonene vil det være arrangert aktiviteter på ettermiddagene for deg og dine medreisende. 

Det er veldig fint at man kan oppleve så mye med de andre reisende, det er slik man kan få nye bekjentskaper og venner. I tillegg har alle en felles interesse for helsefag, dette gjør at det ikke er noe problem å reise alene. Det blir raskt dannet et godt samhold blant de reisende.

Hvis du vurderer en helsefaglig utdannelse og vil ha relevant erfaring til eventuell søknad i utlandet, eller hvis du studerer og søker praksisplass: les mer på Try Medics hjemmeside.