fbpx

Pre-jordmor og pre-sykepleie i friåret

Flora og Amalie har i løpet av september og oktober vært på sykehuspraksis i Uganda på pre-sykepleie og pre-jordmor programmene. Under deres opphold med Try Medics har de begge fulgt og observert profesjonelle fagfolk innen helsefaglige områder de ønsker å studere. 

En fremtidig karriere som sykepleier eller jordmor

Når man for eksempel velger en fremtid innen sykepleie må man være oppmerksom på at sykepleiere har vidt forskjellige oppgaver avhengig av hvilke avdelinger de er på. Under et Try Medics opphold vil du ha mulighet til å være på forskjellige avdelinger hver uke du deltar på programmet, og på denne måten får du et bredt innblikk i det faget du kunne tenke deg å studere. Dette gjelder både for de som deltar på en observasjonspraksis og for de som har klinisk praksis.

Pre-sykepleier i Uganda

Flora har under sitt 4 ukers opphold i Uganda skygget forskjellige sykepleiere på universitetssykehuset i Uganda. Hun er på sitt andre friår og planen er å begynne på sykepleie i København til høsten. Flora valgte å reise med Try Medics fordi hun ønsket å få relevant erfaring før studiestart.

Pre-jordmor i Uganda og på Zanzibar

Amalie har tilbrakt 8 uker i praksis i Uganda. Formålet med reisen har primært vært på bli mer sikker på valg av studieretning. En ting er å lese om hvordan det er å være jordmor, men å få mulighet til å oppleve det i praksis gjennom observasjon er en unik mulighet for å bli helt sikker. 

Etter hennes 8 uker i Uganda skal hun videre til Zanzibar på et 4 ukers opphold. 

Kombinert opphold med Try Medics

Gjennom Try Medics har man mulighet til å ha sykehuspraksis på øyen Zanzibar utenfor Tanzania og i Uganda. Det er mulig å kombinere oppholdet sitt på en slik måte at man kan reise til begge destinasjonene. Mange tidligere reisende har gjort dette før, og det har vært veldig vellykket. På et kombinert opphold vil man få mange kulturelle opplevelser fordi du får besøkt to steder som er veldig forskjellige. Ytterligere vil det være en merkbar forskjell på sykehusene, på Zanzibar er man primært på privatsykehus, mens i Uganda er man på et universitetssykehus. Under et kombinert opphold vil Try Medics stå for transporten mellom destinasjonene. I og med at det er mange som velger dette vil man som oftest reise sammen med en andre reisende.

Hvorfor reiser man med Try Medics

Når man reiser med Try Medics, uavhengig om det er til Uganda eller til Zanzibar, er det viktig at man er bevist på at formålet ikke er å hjelpe lokale mennesker i landene. Det er ikke en veldedighetstur. Praksisen er hovedsakelig for egen vinning og læring og gir deg mulighet for å få helsefaglig erfaring innen en mulig studieretning. Om man reiser i friåret deltar man på observasjonspraksis, som går ut på at man skygger sykehuspersonale gjennom deres daglige virke. På denne måten får man lært masse om hva det vil si å for eksempel være lege, og du får god førstehåndserfaring. Dette kan styrke deg som søker til utlandet, gi deg bedre forståelse for helsefag eller gjøre deg sikrere i ditt studievalg.

Dersom du allerede studerer helsefag vil det være mulig å delta på en klinisk praksis, hvor du kan få oppgaver i henhold til ditt studienivå. Alle tildelte oppgaver vil være under oppsyn av det sykehuspersonale du følger under praksisen. Praksisen vil gi deg erfaring fra et helt annet helsesystem enn det du er vant med fra Norge, og dermed kunne styrke kunnskapene dine om helse på et globalt plan. Som student er det oftest mulighet for å kombinere oppholdet med et opplegg fra skolen. 

Det tilbys opphold innenfor sykepleie, medisin, fysioterapi, jordmor og odontologi.

Ønsker du å se flere intervju med tidligere reisende som har deltatt på et Try Medics opphold trykk her.

Vil du ha mer informasjon om oppholdet og de forskjellige programmene Try Medics tilbyr trykk her.